Vzdělávací Systém v USA

AMERICKÉ VYSOKÉ ŠKOLY MŮŽEME ROZDĚLIT

  • Veřejné školy (public schools) jsou financování místní a státní vládou a většinou nabízejí nižší školné, výhodné je tedy především pro rezidenty daného státu.
  • Privátní školy (private schools) se spoléhají především na školné, poplatky a soukromé zdroje financování. Tyto školy se často řdaí mezi nejprestižnější univerzity na světě, projít přijímacím řízením je proto velmi obtížné.

TYPY PROGRAMŮ

USA nabízí mnoho možností pomaturitního studia. Ať už chceš strávit v USA pouze 2 roky a získat diplom ekvivalentní k naší VOŠ, nebo máš větší ambice a láká Tě získání doktorátu z USA, nic není nemožné. Máme pro Tebe přehled programů, které Amerika nabízí, jaké tituly je možné získat a jak dlouho každé studium trvá.

TITUL V USA OBDOBA V ČR DÉLKA STUDIA*
Associate degree Diplomovaný specialista (VOŠ) 2 roky
Bachelor's Degree Bakalář 4 - 5 let
Master's Degree Magistr 2 roky
PhD Doktorát 5 - 6 let

DALŠÍ ROZDĚLENÍ VYSOKÝCH ŠKOL

DVOULETÉ OBORY:

  • Community Colleges - fungují na podobném principu jako naše vyšší odborné školy a nabízejí dvouleté   programy, které Tě připraví na studium na univerzitě nebo na výkon povolání. Community colleges jsou zpravidla cenově dostupnější.
  • Vocational-technical a career colleges - tyto typy škol nabízejí specializovaný trénink v určitém odvětví. Studijní programy zahrnují například kulinářské umění, hasičství nebo paradentologii. Připravují tedy absolventy na výkon praxe. 

ČTYŘLETÉ/ VÍCELETÉ STUDIUM:

Čtyřleté studium na univerzitě nabízí programy, které jsou zakončené bakalářským titulem. Patří mezi ně universities a tzv. liberal arts colleges. 

  • Liberal (arts) colleges - tento typ vysoké školy zahrnuje širokou škálu předmětů v okruzích jako je umění, literatura, historie, jazyky, matematika a životní vědy. Většina z liberal arts colleges jsou soukromé, fungují jako čtyřleté programy a vedou tedy k bakalářskému titulu.
  • Universities - bývají zpravidla větší, nabízejí více oborů a studijních programů - bakalář, magistr a doktorát. Většina těchto škol se zkládá z několi menších fakult, které se zaměřujíc na dílčí specializace jako například umění, business, strojírenství nebo zdravotní vědy. 

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.