Systém Vzdělání v UK

BRITSKÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Anglické vzdělání patří na celém světě k těm nejhodnotnějším a nejvíce uznávaným. Britský systém se v mnohých ohledech od toho českého poněkud liší. 

ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY

  • Povinnou školní docházku děti začínají 5.rokem svého věku a pokračují s ní až do věku 16-ti let. 
  • Základní školu neboli “Primary School” navštěvují ve věku od 4 - 11 let.
  • Střední školu “Secondary School” žáci v Británii navštěvují od 11 - 16 let.
  • V rámci Secondary School - přibližně od 14-ti let mají studenti na střední škole specifické a odborné předměty GCSE (General certificate of secondary education), které je připravují na další stupeň vzdělání, tedy na Sixth form

SIXTH FORM

Sixth form je 12. a 13. rokem povinné školní docházky a v tomto období studenti dokončují středoškolské vzdělání. Žáci, kteří začínají sixth form mají 3 možnosti odborné profilace, kterou zakončují střední školu:

  1. A- level - je dvouletý program, kdy se studenti naplno věnují 3-4 předmětům. A-level volí většina středoškoláků, převážně pak ti, kteří míří na vysokou školu. Na konci studia se skládají A-level zkoušky, které jsou ekvivalentem české maturity.
  2. BTECs - je program, který je kombinací praktického a teoretického studia. Tuto variantu si vybírají studenti, kteří si již zvolili 1 konkrétní obor, kterému se chtějí věnovat. 
  3. IB Diploma - neboli International Baccalaureate Diploma, je dvouletý program, který připravuje na mezinárodní maturitní zkoušku, která je akceptovaná u přijímacích zkoušek světových univerzit.

Ukončením jedné z výše uvedených zkoušek studenti splňují povinnou školní docházku a dále si mohou zvolit, zda chtějí pokračovat ve studiu na univerzitě.

ZAJÍMÁ TĚ STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE V ANGLII? VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍŠ NA NAŠICH STRÁNKÁCH ZDE.

 

UNIVERZITY

V první fázi studia na univerzitě získávají studenti titul bakalář (Bachelor, případně ještě doplněný přívlastkem dle zaměření, např. of Arts, Medicine atd.). Na vyšších úrovních studia se udělují tituly Master nebo Doctor. Bakalářské studium trvá nejčastěji tři roky, u náročnějších oborů (lékařství apod.) čtyři, někdy i pět let. Magisterské obory mají zpravidla délku studia 1-2 roky a doktorandské studium pak 3-5 let.

 

MOŽNOSTI NÁSTUPU NA BRITSKOU UNIVERZITU PO UKONČENÍ STŘEDNÍ ŠKOLY V ČR:

 

NULTÝ ROČNÍK 

Pokud Tvá angličtina nebo akademické výsledky nesplňují univerzitní požadavky, můžeš nastoupit do tzv. "nultého ročníku" (v angličtině "foundation"). Dá se to pokládat za přípravný ročník, kde si vypiluješ nejen svou angličtinu, ale také akademické dovednosti.

Velikou výhodou nultého ročníku je možnost podání přihlášky kdykoliv během roku až do konce srpna. Nemusíš tak hlídat neúprosné UCAS termíny. Pokud přemýšlíš nad využitím studentské půjčky tak určite rád/a uslyšíš, že půjčka pokrývá i tenhle nultý ročník. Po ukončení nultého ročníku můžeš nastoupit do prvního ročníku na univerzitě, na které studuješ, nebo můžeš přestoupit také na jinou - je to na Tobě.

PRVNÍ ROČNÍK S EXTRA PŘÍPRAVOU

V praxi to znamená, že studenti navštěvují první ročník na univerzitě, kde studují všechny předměty vybraného studijního programu a jako bonus mají možnost navštěvovat 4 - 7 hodin extra výuky týdně. Tyto dodatečné hodiny se věnují rozvoji dovedností jako akademická angličtina, příprava a zpracování prezentací a individuální lekce s lektorem. Dalším benefitem jsou nižší požadavky na přijetí. Více informací najdeš zde.

PRVNÍ ROČNÍK

Pokud Tě nultý ani první ročník s extra přípravou neoslovil, tvé akademické výsledky jsou dobré a v angličtině si také věříš, můžeš samozřejmě poslat přihlášku přímo do prvního ročníku na univerzitu Tvého výběru. Nezapomeň si ale kontrolovat UCAS deadliny, přičemž hlavní z nich je už 15. 1. 

K přihlášce budeš potřebovat několik dokumentů. Seznam najdeš tady.

Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.